1 Gru, 2010
Wersja do druku

Zamiar przeprowadzenia Pierwszej Oferty Publicznej

Kijów, Luksemburg, Warszawa
29 listopada 2010

Sadovaya Group S.A. ogłasza zamiar przeprowadzenia Pierwszej Oferty Publicznej (IPO) oraz wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Sadovaya Group S.A., zarejestrowana w Luksemburgu spółka holdingowa Grupy Sadovaya, czołowego prywatnego producenta węgla energetycznego na Ukrainie, ogłosiła zamiar przeprowadzenia Pierwszej Oferty Publicznej oraz debiutu na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Prospekt spółki został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w Luksemburgu (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF) i oczekuje na notyfikację do polskiej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

- Wybraliśmy warszawską giełdę jako miejsce notowań ze względu na jej status lidera w regionie i potencjał, który daje naszej spółce na przyszłość - mówi Alexander Tolstoukhov, Założyciel Sadovaya Group i jej współwłaściciel. – W naszej ocenie oferta publiczna Sadovaya powinna być ciekawą propozycją dla inwestorów. Konsekwentnie realizowana strategia zakładająca zwiększenie wydobycia i sprzedaży własnego surowca, pozwala nam systematycznie umacniać już dziś wiodącą pozycję rynkową wśród prywatnych producentów na Ukrainie. To także ciekawa możliwość dywersyfikacji portfela, zarówno w ramach sektora węglowego, jak i spółek ukraińskich, wśród których na warszawskim parkiecie dominują obecnie firmy z sektora rolnego i spożywczego.

BG Capital JSC i BG Trading Limited będą pełnić funkcję Głównych Menedżerów oferty. Dom Maklerski BZ WBK S.A. będzie Współzarządzającym ofertą, Oferującym na terenie Polski oraz będzie odpowiedzialny za dopuszczenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank Zachodni WBK S.A. będzie pełnił rolę Doradcy.

Najważniejsze informacje o Sadovaya Group

Sadovaya Group S.A., jest zarejestrowaną w Luksemburgu spółką stojącą na czele Grupy Sadovaya, w skład której wchodzą podmioty działające w ukraińskiej branży górniczej.

Sadovaya Group jest czwartą co do wielkości prywatną spółką wydobywającą węgiel energetyczny oraz czołową prywatną spółką górnictwa węglowego węgla energetycznego posiadającą własne kopalnie. Grupa specjalizuje się w wydobyciu i przetwarzaniu węgla, odpadów powęglowych oraz obrocie węglem. W skład Grupy Sadovaya wchodzą również spółki świadczące usługi uzupełniające, takie jak logistyka.

Grupa prowadzi działalność w dwóch kompleksowych centrach górniczych na Ukrainie, w bogatych w złoża węgla regionach Doniecka i Ługańska. Instalacje produkcyjne zlokalizowane są blisko odbiorców Grupy we wschodniej Ukrainie, w bliskiej odległości linii kolejowych oraz portów morskich zapewniających dostęp do światowych rynków.

Grupa w oparciu o własną infrastrukturę eksploatuje dwie czynne kopalnie o zasobach w wysokości 23,1 milionów ton (zmierzonych i udokumentowanych). Obecnie Grupa jest w trakcie zakupu dwóch nowych pól górniczych o zasobach w wysokości 99,1 miliona ton. Grupa wydobywa głównie dwa rodzaje węgla antracytowego (typ A i T), a jej roczna wydajność wynosi około 600 tysięcy ton. Grupa ma pod swoją kontrolą 16 hałd pogórniczych, zbiorniki odpadów poflotacyjnych oraz zakłady odzysku węgla o rocznej wydajności w wysokości około 60 tysięcy ton.

Sadovaya Group działa na ukraińskim rynku węglowym, który ma około 33,8 mld ton potwierdzonych zasobów węgla, stanowiących 4,1% całkowitych światowych zasobów. W ciągu ostatnich dziesięciu lat Ukraina produkowała 70 – 80 milionów ton węgla rocznie, co czyni z niej 11-stego/12-stego największego producenta na świecie. Udział węgla w strukturze zużycia energii pierwotnej wynosi 31% oraz 34% wśród źródeł produkcji energii elektrycznej na Ukrainie.

W okresie pierwszych 9 miesięcy 2010r., przychody Sadovaya wyniosły 40,8 mln USD, EBITDA 12,5 mln USD, a zysk netto 7,9 mln USD.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku Grupa zatrudniała 1060 pracowników.

W celu uzyskania dodatkowych Informacji prosimy o kontakt:

Jakub Smarz
NBS Communications
phone: +48 22 826 74 18
e-mail: [email protected]

Zastrzeżenie prawne:
Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Sadovaya Group S.A. („Spółka”). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz publicznej ofercie akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”) jest prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z Ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt zostanie udostępniony do wiadomości publicznej po jego zatwierdzeniu przez Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF”), Komisję Nadzoru Sektora Finansowego w Luksemburgu, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Luksemburgu, a Komisja Nadzoru Finansowego, będąca organem nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce, otrzyma z CSSF dokument potwierdzający zatwierdzenie prospektu.
Prospekt w formie elektronicznej, w angielskiej wersji językowej wraz z tłumaczeniem podsumowania prospektu w języku polskim, będzie dostępny na stronach internetowych Spółki (www.sadovayagroup.com), głównego menadżera oferty BG Capital (www.bgcapital.ge) i Oferującego (www.dmbzwbk.pl).
Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do dystrybucji w Stanach Zjednoczonych, Kandzie i Japonii.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość