Korporacyjna odpowiedzialność społeczna

Ze względu na swój specyficzny charakter branża górnictwa węglowego wymaga poświęcenia większej uwagi działaniom z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, szczególnie jeżeli chodzi o ochronę środowiska, wsparcie dla pracowników oraz inicjatywy społeczne.

Ochrona środowiska

Sadovaya Group przyjęła dalekowzroczną politykę aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska. Poza tym, jako nasz długoterminowy biznesowy priorytet przyjęliśmy odzyskiwanie węgla z odpadów pogórniczych. Dzięki temu będziemy mogli oczyścić i odbudować dla przyszłych pokoleń krajobraz i środowisko naturalne w ukraińskim Ługańsku oraz Obwodzie Donieckim.

 

Troska o dzieci

Grupa Sadovaya zapewnia dodatkową opiekę dla dzieci naszych pracowników. Każdego lata organizujemy specjalne programy w celu poprawy stanu zdrowia dzieci. Spółki należące do grupy zapewniają wsparcie dla instytucji przedszkolnych i szkolnych, również dla domów dziecka, dostarczając im sprzęt, materiały edukacyjne, materiał na opał. Dzieci, którymi się opiekujemy, mogą co roku cieszyć się z noworocznych prezentów.

 

Zdrowie

Górnictwo to trudny zawód, wymagający zwrócenia szczególnej uwagi na stan fizyczny, psychiczny oraz siłę ducha wykonujących go osób. Właśnie dlatego w szczególny sposób dbamy o zdrowie i dobre samopoczucie naszych pracowników. Dzięki specjalnemu funduszowi nasi pracownicy mogą odpocząć i poddać się zabiegom w sanatoriach i jednostkach rekreacyjnych.

 

Działalność charytatywna

Grupa Sadovaya wspiera rozwój lokalnej społeczności. Dużą uwagę przykładamy do poprawy infrastruktury w miastach i wsiach w sąsiedztwie naszych zakładów produkcyjnych. Finansujemy naprawy wodociągów i rur ciepłowniczych, sieci elektrycznej oraz budowę chodników. Nasze spółki sponsorują lokalne ośrodki ochrony zdrowia, muzea, wspierają osoby starsze i innych potrzebujących.