Historia

Na dzień dzisiejszy Sadovaya Group funkcjonuje jako system technologicznie powiązanych spółek, co zabezpiecza ciągłość procesów biznesowych w ogólnym łańcuszku, od produkcji do realizacji produkcji węglowej.

  • Grupa posiada dwa zespoły kopalniane z pełnym cyklem produkcji, z projektowymi możliwościami wydobywania więcej 1 mln. ton na rok w jednym z największych zagłębi węglowych na terytorium byłego Związku Radzieckiego - Dondasie. 2P rezerw Grupy zgodnie z klasyfikacją JORC składają 51 mln. ton węgla, według geologicznego sprawozdania, sporządząnego IMC – Montan Consulting Group.
  • We wrześniu 2012 roku zostało skończone budownictwo Modułowego zespołu wzbogacania "Wachruszewskij" na terytorium obwodu Ługańskiego, m. Wachruszewo. Zespół jest przeznaczony dla przetwarzania odpadów wydobywania węgla w celu wyciągania (z odpadów) produkcji węglowej. Moc przetwarzająca Zespołu - 900 tys. ton na rok. To pierwszy z czterech zespołów wzbogacań, które budują się w partnerstwie z EBOD.
  • Spółka zwiększa tempo wydobywania węgla, modernizuje istniejące i wprowadza do eksploatacji nowe moce produkcyjne.

W 2011 roku Spółka otrzymuje projektowe finansowanie EBOD o wysokości 36 mln. dolarów USA dla rozwoju segmentu pretwarzania hałd. Ten projekt staje pierwszym w swoim rodzaju dla ukraińskich spółek. Grupa aktywnie zwiększa wydobywanie i wprowadza standardy jakości i zarządzania: pojawia się spółka zarządzająca Sp. z o.o. "Grupa Sadovaya"(Ukraina) i Dom Handlowy - "Sadovaya Traiding Limited"(Cypr), wprowadzają się nowe ściany na kopalniach "Sadovaya" i "Rasswet-1".

W marcu 2011 roku odpowiednio do planu rozwoju Sadovaya Group nabyła licencję na opracowanie złoża "Roskosznyj".

W 2009 roku Spółka zajmuje się aktywnym poszukiwaniem wariantów finansowania dla rozwoju biznesu w dziedzinie wydobywania węgla. Po raz pierwszy aktywnie rozpatrują się warianty dołączenia finansowania - przyciąga się szereg finansowych i prawnych konsultantów dla rozpatrzenia pytania przeprowadzenia prywatnego rozmieszczenia akcji nowej emisji z listingiem papierów wartościowych na giełdzie papierów wartościowych we Franfurcie. Kompania po raz pierwszy przechodzi audyt według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (IFRS) za 2008 rok.

W 2010 roku Spółka podejmuje decyzję o przeprowadzeniu pierwotnego rozmieszczenia akcji nowej emisji na Warszawskiej giełdzie funduszowej. Jesienią 2010 roku w Wielkim księstwie Luksemburg zakłada się spółka holdingowa Sadovaya Group S.A., która posiada zasoby przedsiębiorstw kopalnianych w Ukrainie. W grudniu Sadovaya Group sprzedaje 25% swoich akcji i dokonuje listing na Warszawskiej giełdzie funduszowej. Sadovaya Group staje się pierwszą spółką węglową z aktywami w Ukrainie, która wychodzi na międzynarodową giełdę funduszową i odkrywa branżę węglową Ukrainy dla inwestorów międzynarodowych.

W lutym 2007 roku Spółka nabywa jeszcze jeden jednolity kompleks majątkowy z wydobywania węgla kamiennego - kopalnię "Rasswiet", która znajduje się w górniczym rejonie obwodu Donieckiego.

Z 2001 roku Sp. z o.o. "Kopalnia "Sadovaya" prowadzi negocjacje z organami FGI Ukrainy o nadaniu do korzystania na warunkach dzierżawy węglowych zespołów produkcyjnych państwowych kopalni, które zamykają się albo likwidują się.

W 2002 roku po udanym zawarciu umowy dzierżawy mienia państwowego na bazie jednego z przedsiębiorstw likwidowanej dyrekcji kopalni "Ałmaznaja" rodzi się nowa kopalnia - Kopalnia "Sadovaya".

W 2003 roku odbywa się proces prywatyzacji jednolitego zespołu majątkowego (JZM) kopalnia Sadovaya, i w październiku 2003 roku JZM kopalni "Sadovaya" staje się własnością prywatną.

Równolegle z procesem wydobywania węgla podziemnym sposobem z 2003 roku Spółka przystępuje do opanowania nowego rodzaju działalności, skierowanego na wyciąganie węgla z odpadów wydobywania węgla i przetwarzania węgla (na ogół - odpady produkcji węgla). Wyciąganiem węgla z odpadów produkcji węgla zajmuje się Sp. z o.o. "PK "Interdon", które jest zarejestrowane w 1997 roku i które miało na ten czas dostateczne doświadczenie pracy na rynku węglowym.

W 2003 roku Sp. z o.o. "PK "Interdon" nabywa pierwszą hałdę w m. Wachruszewo obwodu Ługańskiego.

Historia Spółki Sadovaya Group rozpoczyna się z czerwca 1995 roku, właśnie wtedy było stworzono pierwsze przedsiębiorstwo - Sp. z o.o. "Kopalnia "Sadovaya", które do przemianowania nazywało się Sp. z o.o. "Firma "Olwin-Traid". Przedsiębiorstwo było zarejestrowane w m. Ałczewsk obwodu Ługańskiego, znanego swoimi dużymi przedsiębiorstwami hutniczymi i koksochemicznymi.

Z 1999 roku Sp. z o.o. "Kopalnia "Sadovaya" aktywnie zajmuje się hurtowymi dostarczeniami produkcji węglowej na generujące przedsiębiorstwa Ukrainy. Gromadząc coraz większe doświadczenie pracy w jakości dostawcy produkcji węglowej, w 2000-2001 rr. kierownictwo podejmuje decyzję o rozszerzeniu zakresu działalności w branży węglowej już jak producent.