Sprzedaża węgla

Po przetworzeniu i wzbogaceniu węgiel jest gotowy do dostarczenia końcowym odbiorcom. Sprzedaż prowadzona jest głównie na rynku krajowym Ukrainy. Niewielkie ilości eksportowane są również za granicę, na rynki Bułgarii i Mołdawii, w średnioterminowej perspektywie planuje się zwiększyć cząstkę eksportu na rynkach Europejskich.

Głównymi konsumentami węgla energetycznego są elektrownie i huty. Głównymi klientami SadovayaGroup na wewnętrznym rynku są Wostokenergo, Centrenergo, DTEK, Zaporoski zakład żelazostopów i Nikopolski zakład żelazostopów. Bliskość dróg kolejowych i morskiego portu pozwala zabezpieczyć różne sposoby dostarczenia i wybrać najbardziej korzystne dla klienta.

Dla otrzymania dodatkowych wiadomości o charakterystykach technicznych wytwarzanej produkcji węglowej prosimy wasłać swoje zapytania pod adres: [email protected]