O spółce

Zarejestrowana w Wielkim Księstwie Luksemburg, Sadovaya Group S.A. jest czołową ukraińską prywatną spółką surowcową, operacyjna działalność której skupiona w branży węglowej. Spółka zajmuje się wydobywaniem, wzbogaceniem i przetwarzaniem węgla z późniejszą realizacją wytworzonej produkcji węglowej. Znajdując się w stadium dynamicznego rozwoju, Sadovaya Group jest skoncentrowana na aktywnym i stałym rozszerzeniu biznesu, umocnieniu prowadyących pozycji na ukraińskim rynku węgla i realizacji potencjału eksportowego.

Spółka posiada dwa zespoły kopalniane z pełnym cyklem produkcji, a także szereg skalnych i ogonowych hałd. Wszystkie moce produkcyjne spółki znajdują się w industrialnym regionie Ukrainy - Dondasie, jednym z największych zagłębi węglowych na terytorium byłego Związku Radzieckiego. Wydobywająca działalność spółki głównie jest orientowana na produkcję węgla energetycznego, przeważnie antracytu (marka "А") i chudego węgla (marka "Т").

Personel wszystkich poziomów i ogniw spółki nalicza więcej niż 1800 osób, w tym górników, wysokowykwalifikowanych inżynierów i technicznych pracowników branży górniczej, top managerów, traderów i innych fachowców.

Spółka jest skierowana na zabezpieczenie zrównoważonego wzrostu z uwzględnieniem interesów wszystkich zainteresowanych stron: akcjonariuszy, współpracowników i partnerów, a także nadania prostych korzyści społeczeństwu i bezpośredniej poprawy stanu środowiska.