Zwrócenie właściciela

Z przyjemnością przedstawiam Państwu Sadovaya Group, dynamicznie rozwijającą się, zdywersyfikowaną spółkę górniczą przed którą stoi świetlana przyszłość. Dzisiajz niecierpliwością czekamy na szansę skorzystania z możliwości, które się przed nami rysują. Ukraiński sektor węglowy, dysponujący trzecimi co do wielkości rezerwami węgla energetycznego na świecie, jest atrakcyjny zarówno pod względem swojego zasięgu, jak potencjału wzrostu. To stanowi silną podstawę do rozwoju naszej grupy.

Dążymy do osiągnięcia zrównoważonego wzrostu z pożytkiem dla wszystkich zainteresowanych stron, w tym akcjonariuszy, pracowników, partnerów, społeczeństwa oraz środowiska naturalnego. Naszymi głównymi narzędziami, które zapewniają ten rozwój są progresywny model biznesowy, doświadczona kadra zarządzająca oraz silne zaangażowanie w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Grupa Sadovaya jest obecnie w fazie rozwoju. Jej założeniem jest dążenie, w sposób aktywny i odpowiedzialny, do ekspansji działalności, która pozwoli na osiągnięcie korzyści wynikających w ugruntowanej pozycji na rynku węgla kamiennego na Ukrainie, oraz dużego potencjału w zakresie eksportu. Mamy nadzieję, że podzielacie Państwo naszą strategię i zapraszamy do podążania razem z nami tą drogą.
 
Alexander Tolstoukhov
Założyciel i Współwłaściciel
Sadovaya Group