Odzysk i wzbogacanie węgla i odpadów powęglowych

Proces wydobywania i wzbogacenia węgla na Donbasie w ciągu ostatniego stulecia doprowadził do utworzenia na powierzchni ziemi złóż odpadów wydobywania węgla - tak zwanych skalnych i ogonowych hałd. Takie złoża powstają wskutek nieefektywności starych technologii wydobywania i wzbogacenia. Jak skalne, tak i ogonowe hałdy mogły by stać się ważnym dodatkowym źródłem węgla, który może wyciągać się stosunkowo niskim kosztem, zabezpieczając dla SadovayaGroup stabilny potok pieniężny. Spółka kontroluje szereg węglowych skalnych i ogonowych hałd, znajdujących się w Ługańskim i Donieckim obwodach. Grupa buduje 4 ustawienia przetwarzające na Wschodniej Ukrainie z ogólną roczną mocą 3,6 mln. ton surowca.

Pierwszy etap projektu obejmuje budownictwo kompleksu z przetwarzania odpadów wydobywania węgla w m.Wachruszewo z ogólną roczną mocą 0,9 mln.ton surowca.Projekt ma szereg ekologicznych i socjalnych przewag, w tym: przetwarzanie odpadów, obniżenie ilości gazów cieplarnianych, zmniejszenie ilości hałd z odpowiednią wizualną poprawą środowiska i społeczno-ekonomiczne korzyści, w szczególności, stworzenie nowych etatów i poprawa gospodarki regionu.

W 2011 roku Sadovaya Group w osobie swojej filialnej spółki Sp. z o.o. PK "Interdon" zawarła umowę kredytową z Europejskim bankiem rekonstrukcji i rozwoju dla cząstkowego finansowania projektu.