eng pol rus  
Grupa Sadovaya to czołowe przedsiębiorstwo branży surowcowej, zajmujące się wydobyciem, odzyskiem i wzbogacaniem węgla kamiennego oraz obrotem węglem kamiennym.
  O nas   Nasze działania   Reacje inwestorskie   Centrum prasowe   Kontakt
 
 

 

OFERTA PUBLICZNA AKCJI

SADOVAYA GROUP S.A.

ORAZ DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA

GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

 

Niniejsza strona zawiera informacje na temat oferty publicznej akcji spółki Sadovaya Group S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Spółka”).

 

Commission de Surveillance du Secteur Financier(Komisja Nadzoru Sektora Finansowego), organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Luksemburgu zatwierdził prospekt przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji Spółki oraz dopuszczeniem ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

INFORMACJE NA DALSZYCH STRONACH SĄ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA:

 

(1) OSÓB, KTÓRE WCHODZĄ NA NINIEJSZE STRONY Z TERYTORIUM POLSKI,

 

LUB

 

(2) OSÓB, KTÓRE WCHODZĄ NA NINIEJSZE STRONY Z TEYTORIUM INNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ

I KTÓRE SĄ INWESTORAMI KWALIFIKOWANYMI

(w rozumieniu Artykułu 2(1)(e) Dyrektywy Prospektowej 2003/71/EC)

 

Oferta publiczna ma miejsce wyłącznie na terytorium Polski. Spółka ani żaden podmiot działający w jej imieniu lub na jej rachunek nie podjął, ani nie zamierza podejmować żadnych czynności, które mogłyby być uznane za ofertę publiczną akcji Spółki w jakimkolwiek państwie poza Polską.

 

Informacje zamieszczone na tych stronach nie stanowią oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej ani nie są skierowane do żadnego podmiotu amerykańskiego w rozumieniu właściwych przepisów prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej czy jakiegokolwiek podmiotu w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której zamieszczenie takiej oferty lub zaproszenia do zakupu nie jest dozwolone.

 

INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA TYCH STRONACH INTERNETOWYCH NIE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE JAKIMKOLWIEK OSOBOM ZAMIESZKAŁYM LUB MAJĄCYM SIEDZIBĘ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI

 

Przepisy niektórych krajów poza Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci Internet. W związku z tym osoby odwiedzające nasze strony powinny zasięgnąć odpowiedniej porady prawnej w tej sprawie i zastosować się do obowiązujących ograniczeń.

PROSZĘ ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ
Nie jestem, ani podmiot, który reprezentuję nie jest, “podmiotem amerykańskim” w rozumieniu Regulacji S, będącej przepisem wykonawczym do amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. („US Securities Act 1933”).
TAK NIE
Na niniejszą stronę internetową wchodzę (i) z terytorium Polski, albo (ii) z terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jestem, lub podmiot, który reprezentuję jest, inwestorem kwalifikowanym.
TAK NIE
Zapoznałem się z powyższymi ograniczeniami i zobowiązuję się ich przestrzegać.
TAK NIE
 

Komunikaty Prasowe

Sadovaya Group S.A. zadebiutował na GPW w Warszawie VIDEO

30.12.2010

Sadovaya Group S.A. publikuje prospekt emisyjny

01.12.2010

Sadovaya Group S.A. ogłasza zamiar przeprowadzenia Pierwszej Oferty Publicznej (IPO) oraz wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

01.12.2010
Wszystkie wiadomości  
Designed by INCHKIEV
© Copyright 2010 Sadovaya Group
 
 
O nas
Profil
Historia i struktura
Zarząd
Kariera
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
List od głównego udziałowcy
Nasze działania
W skrócie
Rynek węgla na Ukrainie
Partnerzy
Bezpieczeństwo pracy
Reacje inwestorskie
Oferta publiczna
Raporty finansowe
i roczne
Centrum prasowe
Komunikaty prasowe
Media o nas
Kontakt