eng pol rus  
  O nas   Nasze działania   Reacje inwestorskie   Centrum prasowe   Kontakt
 
W skrócie
Rynek węgla na Ukrainie
Partnerzy
Bezpieczeństwo pracy
 
Subscribe for RSS News 

Grupa Sadovaya przestrzega najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy. Mamy świadomość, że wymaga to regularnych usprawnień i doskonalenia, dążymy więc do poprawy bezpieczeństwa wprowadzając odpowiednie rozwiązania techniczne, technologie i innowacje oraz zapewniając stały rozwój i poprawę kwalifikacji pracowników, dyscypliny w miejscu pracy oraz odpowiedzialności pracowników.

Nasze strategiczne cele w zakresie BHP:

  • poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z najwyższymi standardami światowymi
  • stworzenie warunków sprzyjających zapewnieniu ciągłości działania – rekompensowanie nieprzewidzianych strat dzięki odpowiednim polisom ubezpieczenia instalacji produkcyjnych stwarzających niebezpieczeństwo
  • opracowanie środków i mechanizmów zapobiegania chorobom zawodowym, wypadkom oraz incydentom.


Kwestie BHP stanowią integralną część naszej polityki technicznej. Grupa Sadovaya określiła obszary priorytetowe dla działań długofalowych w zakresie minimalizacji ryzyka wystąpienia awarii i poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy. Obejmują one zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii, modernizację oraz rozwiązania organizacyjne i techniczne, mające na celu poprawę warunków pracy, warunków sanitarnych i ochrony zdrowia. Plan działania przyjęty w każdej spółce zależnej Grupy podlega corocznej weryfikacji w celu zapewnienia jego aktualności i dokładności.


Komunikaty Prasowe

Sadovaya Group S.A. zadebiutował na GPW w Warszawie VIDEO

30.12.2010

Sadovaya Group S.A. publikuje prospekt emisyjny

01.12.2010

Sadovaya Group S.A. ogłasza zamiar przeprowadzenia Pierwszej Oferty Publicznej (IPO) oraz wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

01.12.2010
Wszystkie wiadomości  
Designed by INCHKIEV
© Copyright 2010 Sadovaya Group
 
 
O nas
Profil
Historia i struktura
Zarząd
Kariera
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
List od głównego udziałowcy
Nasze działania
W skrócie
Rynek węgla na Ukrainie
Partnerzy
Bezpieczeństwo pracy
Reacje inwestorskie
Oferta publiczna
Raporty finansowe
i roczne
Centrum prasowe
Komunikaty prasowe
Media o nas
Kontakt