O spółce

Zarejestrowana w Wielkim Księstwie Luksemburg, Sadovaya Group S.A. jest czołową ukraińską prywatną spółką surowcową, operacyjna działalność której skupiona w branży węglowej. Spółka zajmuje się wydobywaniem, wzbogaceniem i przetwarzaniem węgla z późniejszą realizacją wytworzonej produkcji węglowej. Znajdując się w stadium dynamicznego rozwoju, Sadovaya Group jest skoncentrowana na aktywnym i stałym rozszerzeniu biznesu, umocnieniu prowadyących pozycji na ukraińskim rynku węgla i realizacji potencjału eksportowego.

więcej

Dla inwestorów

CHANGE OF THE DATE FOR FILING ANNUAL FINANCIAL REPORT 2016

CR1 extention of the date of annual report 2016

Więcej (angielski)

Cena akcji

02 may 2014 18:00
Wyświetla informacje możliwe z 20 minut opóźnienia.

SGR
0
0
.
7
9
-0.01
PLN
Więcej (angielski)